POMÓŻMY WYBUDZIĆ

39 LETNIĄ

ANETĘ MURAWSKĄ

MIESZKANKĘ SOŃSKA

Fundacja Sedeka,

ul. Grzybowska 4, lok. 132,

00-131 Warszawa

Alior Bank: 71 1060 0076 0000 3210 0020 7652

Tytuł przelewu: 11065- Grupa OPP – Murawska Aneta

ZA WSPARCIE FINANSOWE

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY