• IX Liceum Ogólnokształcące - OBIADY SZKOLNEKoszt obiadów za miesiąc październik wynosi 66,50 zł. Wpłaty przyjmowane będą w  sekretariacie szkoły od dnia 27.09.2021r. do 01.10.2021r. 

 • Serdecznie zapraszamy rodziców 

  na pierwsze zebranie organizacyjne z Dyrektorem Szkoły dnia 09.09.2021r. o godzinie 16.30, w sali gimnastycznej. Po zakończeniu zebrania ogólnego zapraszamy na zebrania z wychowawcami poszczególnych klas w następujących salach:

  klasa Ia- sala nr 21, klasa Ib – sala nr 22,  klasa IIa- sala nr 26, klasa IIb- sala nr 27, klasa IIIa- sala nr 23, klasa IIIb- sala nr 24, klasa IV- sala nr 11, klasaVa- sala nr 6,klasa Vb- sala nr 5, klasa VI- sala nr numer 14, klasa 7a- sala nr 4, klasa 7b- sala nr 28, klasa 8a- sala nr 12, klasa 8b- sala numer nr 13

 •  IX Liceum Ogólnokształcące - OBIADY SZKOLNEKoszt obiadów w miesiącu wrześniu wynosi 66,50. Wpłaty przyjmowane będą w  sekretariacie szkoły do dnia 07.09.2021r.Posiłki będą wydawane od dnia 06.09.2021r.                                                   

 •                                          UWAGA!                                                                                Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku:                                                                                  – godz. 8.00 – msza św. w kościele parafialnym w Sońsku                                                        – godz. 9.00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w sali gimnastycznej  SP w Sońsku.                                                                                                                                        Uczniowie klas pierwszych i drugich wchodzą do szkoły pod opieką jednego rodzica, pozostali uczniowie wchodzą sami. Z uczniami, którzy są nowi w naszej szkole również może wejść jeden rodzic. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły proszone są o dezynfekcję rąk. Na terenie szkoły w tzw. obszarach wspólnych (schody, korytarze, szatnie, sala gimn.) wszystkich obowiązują maseczki zakrywające usta i nos.

 •                     XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci                          Tegoroczny konkurs, zorganizowany przez KRUS pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”, miał za zadanie zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, które są związane z pracą w gospodarstwie rolnym. Komisja konkursowa dokonała oceny 247 prac. Laureatką konkursu została Zuzanna Kozłowska z klasy I b. Wyróżnienia otrzymały: Julia Kępka z klasy VI a oraz Alicja Miklaszewska z klasy II c. Nagrodzonym uczennicom serdecznie gratulujemy!                                                                                                                                                
 •                           UWAGA UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH!                                     Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie zaprasza Was do złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W poniższym załączniku znajdziecie harmonogram działań, ofertę edukacyjną oraz druki wniosków.                        REKRUTACJA GOŁOTCZYZNA                                                                                          
 •                           UWAGA UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH!                                      Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Ciechanowski odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji. W poniższych załącznikach znajdziecie informacje dotyczące harmonogramu działań kandydatów, ofertę edukacyjną szkół oraz kryteria przyjmowania uczniów. W dn. 13 maja 2021r. o godz. 17.00 odbędzie się webinarium dotyczące przebiegu procesu elektronicznej rekrutacji (link do prezentacji znajdziecie w poniższych załącznikach).             Zaproszenie Vulcan – prezentacja            Harmonogram działań – rekrutacja             Informacja dotycząca rekrutacji elektronicznej      Oferta edukacyjna 2021-2022 – szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży                                                                                                                             
 •                         II Międzyszkolny Konkurs Profilaktyczny                                          Gratulujemy naszym uczniom sukcesów w II Międzyszkolnym Konkursie Profilaktycznym „Zdrowiej i świadomiej żyć” zorganizowanym przez SP w Gąsocinie.  W kategorii klas I-III: I miejsce – Kamil Oporski z kl. Ib, II miejsce – Jakub Falęcki z kl. IIc. W kategorii klas IV-VIII: wyróżnienie – Julia Kępka z kl. 6a.                                 https://spgasocin.edupage.org                                                                                                                                                                                    
 •                      Nauczanie zdalne przedłużone                                                Informujemy, że nauczanie zdalne dla wszystkich klas szkół podstawowych zostało przedłużone do 25 kwietnia 2021 r.      

 •                           ” Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”
  Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe gospodarowanie odpadami. W zamian za uzbierany zużyty sprzęt szkoła otrzyma bony na nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy lub materiały biurowe). Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe oraz chęci. Przyłączyć się do nas mogą również firmy i instytucje. Zachęcamy do udziału w tej akcji. Szczegółowe informacje na temat zbiórki znajdują się na szkolnym Facebooku.                                                                                                              
 •                     Nauczanie zdalne przedłużone                                                  Informujemy, że nauczanie zdalne dla wszystkich klas szkół podstawowych zostało przedłużone do 18 kwietnia 2021 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna czyli dni wolne od zajęć dydaktycznych:                                                               01 – 06. 04.2021r.                                                                                                           
 •                                                    Szanowni Państwo!                                                               Niech Święta Wielkiej Nocy napełnią wszystkich spokojem i miłością, dadzą siłę w pokonywaniu trudności i pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość.                                                                                                                                                                                  Łącząc wyrazy szacunku                                                                                    Dyrekcja, Pracownicy oraz Uczniowie                                                      Szkoły Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku

 • „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sońsk” znajduje się w załączniku.         REGULAMIN – pomoc materialna

 •               PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY                                                       02.03.2021 – wtorek godz. 9.00 – język polski                                                            03.03.2021 – środa godz. 9.00 – matematyka                                         04.03.2021 – czwartek godz. 9.00 – język obcy nowożytny

 • Działalność Klubów Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku ( wrzesień – styczeń 2020/2021)

  Projekty Ortograffiti w klasach I – III  Nazwa projektu: „Ortograficzne portfolio” – autor Mariola Rzeczkowska.  Uczestnicy projektu: uczniowie klasy II c.  Formy pracy: indywidualna, praca w małych grupach, praca z całym zespołem. Charakterystyka projektu: Drugoklasiści z naszego szkolnego Klubu Ortograffiti, choć są klubowiczami dopiero od września, już zdążyli polubić ćwiczenia ortograficzne. Dzieci w klasie II napotykały trudności w przyswajaniu reguł ortograficznych. Uczniowie zasady znali, ale pisząc popełniali wiele błędów. Zainspirowani pomysłem projektu pn. „Ortograficzne portfolio” wykonaliśmy własne karty z trudnymi wyrazami. Dzieci w 3-osobowych grupach wyszukiwały jak największą liczbę wyrazów z daną trudnością ortograficzną i starały się wyeksponować je w ciekawy sposób. Te słowa – wybrane z większej puli (po konsultacji z  nauczycielem) pojawiały się na karcie. Uczniowie podczas projektu często sięgali po słownik ortograficzny. Wszystkie karty powędrowały do wspólnego klasowego albumu – portfolio, który, stał się tym samym własnoręcznie wykonaną przez dzieci pomocą do pracy z ortografią. Po zakończeniu zadania i prezentacji prac w klasie, uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami, mówili, co im sprawiło trudność, co było łatwe, kiedy przychodziły im najlepsze pomysły do głowy. Kolorowe portfolio stało się ciekawą metodą nauki poprawnego pisania. Nauka przez zabawę sprzyja utrwalaniu zasad ortograficznych. Dzieci zbierają pomysły na wykonanie projektu w przyszłym semestrze.                                                                                                                              Projekty Ortograffiti w klasach IV – VIII Nazwa projektu: „Czytamy z Bratkiem”  – autor Jowita Rutkowska Uczestnicy projektu: uczniowie klasy II, uczęszczający na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Formy pracy stosowane podczas realizacji: – indywidualna,- praca w małych grupach,- praca z całym zespołem. Charakterystyka projektu: Czytanie dzieciom kształtuje ich wrażliwość, myślenie i wyobraźnię. Jest doskonałym sposobem na oderwanie od ekranu telewizora, komputera, czy smartfonu. Bajki, baśnie i opowiadania dostosowane do wieku dziecka wspierają jego rozwój moralny. Bohaterowie, posiadający cechy pozytywne i negatywne oraz ich zachowania i wybory sprawiają, że uczeń potrafi rozróżnić dobro od zła oraz ma świadomość konsekwencji podejmowanych działań. Dzięki końcowej dyskusji na temat odczytanych treści, dzieci same tworzą morał historii, rozwijając przy tym swoją wyobraźnię. Projekt Czytamy z Bratkiem oraz inne bajki i baśnie terapeutyczne realizowany jest przy współudziale uczniów klas VII – VIII, którzy nie tylko czytają młodszym kolegom i koleżankom bajki, baśnie i opowiadania, ale również wykazują własną inicjatywę podczas końcowej dyskusji oraz zadań dodatkowych (ćwiczenia, zabawy tematyczne itp.). Działania mogą być podejmowane w każdej sali lekcyjnej, bądź w plenerze, w zależności od pomysłu i warunków atmosferycznych. Najważniejsze są zaangażowanie i kreatywność. Korzystamy m. in. z mat i kul terapeutycznych, ilustracji, muzyki relaksacyjnej, pacynek i kukiełek, elementów dekoracyjnych, instrumentów muzycznych.           Nazwa projektu: „Ortograficzne lapbooki”- Małgorzata  Matuszewska Uczestnicy projektu: uczniowie klas VIII Czas trwania projektu: październik – grudzień Formy pracy: indywidualna Charakterystyka projektu: Lapbook ortograficzny to forma kreatywnego zaprezentowania informacji na temat zasad pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż, ch-h. Jest to teczka lub brystol z możliwością składania, w której w formie rysunków, krzyżówek, rebusów, otwieranych kieszonek czy kopert oraz innych ruchomych elementów przekazuje się wybrane treści ortograficzne.  To rodzaj pamiętnika z nieograniczoną ilością schowków z ortograficznymi niespodziankami. Klubowicze na początku złożyli kolorowy brystol na pół, a potem zagięli do środka boczne brzegi. Następnie w środku tematycznej teczki ósmoklasiści za pomocą kleju lub zszywacza na kolorowych kartkach umieścili na kolorowych kartkach zasady pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż, ch-h. Oprócz tego w schowkach, kieszonkach, kopertach, w formie krzyżówek, harmonijek umieścili hasła, wierszyki, przykłady słów sprawiających uczniom trudność, wyjątki od zasad, w celu utrwalenia powyższych zasad ortograficznych. Wykonane lapbooki zostaną umieszczone  na gazetce ściennej w pracowni polonistycznej, by przedstawić je innym uczniom. Wytwory klubowiczów można nieskończenie rozszerzać i uzupełniać w ciągu II semestru.                                       

 • DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU    

  W dniu 25.02.2021r. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych pn. „Bezpieczeństwo w sieci”. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Policji: p. Kamila Nosarzewska (zespół Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii), podkom. Ewa Brzezińska (z-ca Oficera Prasowego KPP w Ciechanowie) oraz asp. Michał Gnas (dzielnicowy Posterunku Policji w Sońsku). Funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi na temat pozytywnych i negatywnych skutków korzystania z Internetu. Zwracali uwagę na sytuacje najbardziej niebezpieczne dla młodych ludzi. Nawoływali do kulturalnego dialogu i wyrażania swoich opinii w sposób nie obrażających innych. Odpowiadali na liczne pytania zadawane przez uczestników zajęć.

 • Opłata za obiady w miesiącu marcu wynosi 80,50 zł (23 x 3,50 zł). Rodzice, którzy w lutym wpłacili pełną kwotę 70 zł, w marcu w ramach rozliczenia dopłacają 49 zł (kwota niewykorzystana w lutym to 31,50 zł). Odliczoną kwotę prosimy wpłacać w sekretariacie szkoły w dniach 24.02 – 02.03.2021.

 •                               UWAGA UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH!                                                      REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH              Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.   Terminy_rekrutacji_do_szkół_na_rok_szkolny_2021-2022                                                 
 •                                                    UWAGA!                                                                            Trwają zapisy dzieci do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Sońsku. Rekrutacja trwa od 08.02.2021r. do 08.03.2021r. Wnioski do pobrania ze strony internetowej (poniżej) lub w sekretariacie szkoły. Podpisane i zeskanowane wnioski można przesłać na adres: sp.sonsk@wp.pl lub złożyć osobiście w szkole.                                                                                         Zarządzenie nr 6 -kryteria naboru 2021                                     Zarzadznie_nr_7                                                                                     Harmonogram-_Zalacznik_nr_2                                                             WNIOSEK-KARTA INFORMACYJNA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ          Potwierdzenie woli                                                                                                               
 •                                                          UWAGA!                                                                         Ze względu na sytuację epidemiologiczną, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, zajęcia stacjonarne w Szkole Podstawowej w Sońsku zostają zawieszone w okresie od dn. 02.02.2021r. do dn. 12.02.2021r. W okresie czasowego zawieszenia zajęć zadania szkoły są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).                                                                                                                                                                                             Dyrektor SP w Sońsku

 • Z uwagi na brak ofert spełniających kryteria zapytanie ofertowe dotyczące dostawy produktów spożywczych do Szkoły Podstawowej w Sońsku nie zostało rozstrzygnięte.
  •                                      Szanowni Państwo!                                                      Święta Bożego Narodzenia niosą chwile pełne wiary, nadziei i miłości. W tych wyjątkowych dniach pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń i planów, wielu głębokich i radosnych przeżyć oraz wewnętrznego spokoju. Niech rok 2021 będzie czasem spełnionych nadziei i oczekiwań, a życie osobiste i zawodowe wypełnią same sukcesy, które przyniosą radość i satysfakcję.                                                                                                                                  Łącząc wyrazy szacunku                                                                                    Dyrekcja, Pracownicy oraz Uczniowie                                                      Szkoły Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku
  • Wnioski o pomoc materialną dla emerytów lub rencistów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych należy składać do 30.11.2020 w sekretariacie szkoły lub przesłać skan dokumentu na adres: sp.sonsk@wp.pl                                                                                     ZAŁĄCZNIK NR 4 – WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI RZECZOWEJ LUB FINANSOWEJ  

  • Regulamin nauczania zdalnego i hybrydowego obowiązujący w Szkole Podstawowej w Sońsku                                                                              regulamin nauczania zdalnego i hybrydowego

  • Płatności za obiady na następny miesiąc prosimy dokonywać w świetlicy szkolnej w terminie 26-30 października. Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty w wysokości 63 zł. (18 obiadów x 3,50 zł = 63 zł)  


  • Płatności za obiady na następny miesiąc prosimy dokonywać w świetlicy szkolnej w terminie 25-30 września. Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty w wysokości 73,50 zł. (21 obiadów x 3,50 zł = 73,50 zł)    
 • OGŁOSZENIE!

  W związku z nadpłatą za obiady w stołówce szkolnej za marzec 2020r. (przerwa spowodowana sytuacją epidemiczną) prosimy o składanie wniosków o zwrot należności. Wnioski o zwrot należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Sońsku do 25.09.2020r.Druk wniosku do pobrania w linku poniżej lub w sekretariacie szkoły.                                   zwrot za obiady SP sonsk


 •  Wnioski o stypendium socjalne na rok szkolny 2020/2021 należy składać  do 15 września.                    wnios_styp.2020


 • UWAGA!

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku odbędzie się 01.09.2020r. o godzinie 900. Ze względu na sytuację epidemiczną nie będzie części oficjalnej w sali gimnastycznej. Wszystkich uczniów zapraszamy do klas na spotkanie z wychowawcami.

  Uczniowie klas I – III wchodzą do szkoły wejściem bocznym od strony boiska. Uczniowie klas pierwszych wchodzą do szkoły z jednym rodzicem zaopatrzonym w maseczkę lub przyłbicę, pozostali uczniowie wchodzą sami.

  Uczniowie klas 4b, 6b, 7b, 8a wchodzą do szkoły wejściem przy sali gimnastycznej.

  Uczniowie klas 4a, 5, 6a, 7a, 8b wchodzą do szkoły wejściem głównym.

  Wszystkie osoby wchodzący na teren szkoły proszone są o dezynfekcję rąk.

  Z uczniami, którzy są nowi w naszej szkole może wejść jeden rodzic w maseczce lub przyłbicy.

  Na terenie szkoły w tzw. obszarach wspólnych (schody, korytarze) obowiązują maseczki zakrywające usta i nos.


Wyniki „Kangur matematyczny”pobierz

 

UWAGA

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOŃSKU OBOWIĄZUJĄCY OD 01 CZERWCA 2020 r. ZNAJDUJE SIĘ W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM LIBRUS W ZAKŁADCE WIADOMOŚCI.

Drodzy uczniowie,                                                                                                                        od 25 maja 2020 r. wprowadzamy możliwość korzystania z dobrowolnych konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas ósmych.  W najbliższym tygodniu, będą to  spotkania tylko z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. Od 01 czerwca br. zorganizowane będą konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla wszystkich uczniów.                                  Harmonogram konsultacji został przesłany do każdego z uczniów przez dziennik elektroniczny.                                                                                                  Marek Wudarczyk

 • Zuchy i harcerze mieli swoje święto.

22 lutego obchodziliśmy Dzień Myśli Braterskiej. Z tej okazji pojechaliśmy na rajd pt. ,,Per aspera ad astra”.Trwał on trzy dni, od 21 do 23 lutego 2020r. Miejscem zakwaterowania była szkoła w Ościsłowie.
Wieczorem  odbyła się gra terenowa. Dzięki niej harcerze i zuchy poznali takie postaci jak Alek, Rudy, Zośka, Orsza, Robert Baden-Powell.
Drugiego dna uczestniczyliśmy w grze na terenie Ościsłowa i pobliskiego lasu. Została ona przygotowana przez druhów i druhny z innych drużyn. Wieczorem wzięliśmy udział w warsztatach na temat szacunku. Potem odbyło się się uroczyste świeczkowisko.
Rajd zakończył się apelem i przyznaniem miejsc zdobytych na grze. Nasze zuchy zajęły I miejsce.


 • Andrzejki naszych zuchów

W nocy z 29 na 30 listopada zuchy z naszej gromady bawiły się andrzejkowo na Wieczorze Czarów i Magii w Ciechanowie. Nawet nocne harce nie są straszne…

 • Jesienna Gra Terenowa

W sobotę zuchy z naszej szkoły pod opieką druhny Joli bawiły się na Jesiennej Grze Terenowej w  Ciechanowie. Chociaż trochę zmarzły to bawiły się świetnie.

 • Warsztaty z kaligrafii

W środę 6.11.2019r uczniowie klasy Ib wraz z wychowawczynią p. Jolantą Zarębą uczestniczyli w warsztatach z kaligrafii.
Tak ciekawe warsztaty zorganizowało Muzeum w Gołotczyźnie. Dzieci przeniosły sie w czasie do starej szkoły. Siedziały w starych ławkach i pisały stalówkami i atramentem.
Dostrzegły, że niektóre literki zmieniały się tak  jak zmieniała się szkoła…

 • Pasowanie klas pierwszych 

Już od 04.10.2019 r. dzieci z klas I są pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej w Sońsku. Tego dnia odbyła się Uroczystość Ślubowania. Klasy pod kierunkiem swoich wychowawczyń – K. Drążek, J. Zaręby i M. Rzeczkowskiej zaprezentowały programy artystyczne o następującej tematyce: klasa I a- „Jesteśmy Polakami”, klasa I b – „Jesteśmy bezpieczni”, a klasa I c – „Jesteśmy Uczniami”. Po gromkich brawach Rodziców, Nauczycieli i Uczniów, Pan Dyrektor – M. Wudarczyk dokonał Pasowania wielkim ołówkiem. Uczniowie otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy od swoich Pań, plecaki od Firmy „Azoty” Państwa Dadrzyńskich oraz odblaski od WORD Ciechanów.
Po chwilach dla licznych fotoreporterów, Bohaterowie dnia oraz Ich Bliscy udali się do klas, gdzie czekał na wszystkich słodki, smaczny poczęstunek.

 • XI Filmowy Festiwal NNW 

W dniach 26-29.09.2019, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XI Filmowym Festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni w ramach projektu Młodzi dla Historii. Uczniowie Kinga Roman i Maciej Kozłowski pod kierunkiem pani A. Zdunek wzięli udział w części poświęconej modzie lat 30-tych XX wieku oraz pierwszych lat po II wojnie światowej. Kinga i Maciek natchnienia do swoich stylizacji szukali przeglądając stare zdjęcia babci i dziadków. Podczas festiwalu wzięli udział w pokazie mody prezentując swoje stroje. Ich wysiłek został doceniony Kinga Roman dostała wyróżnienie a Maciej Kozłowski zajął III miejsce. Ponadto wzięli udział w warsztatach stylizacyjnych prowadzonych przez profesjonalnych kostiumologów i charakteryzatorów.

Celem projektu Młodzi dla Historii jest pokazanie w niekonwencjonalny sposób, że nasza przeszłość jest niezwykle ciekawa, a historie które skrywają rodzinne albumy mogą stać się inspiracją do stworzenia filmu, spektaklu teatralnego, muzyki czy stylizacji modowej. Dzięki uczestnictwu w jednym z czterech wybranych modułów projektu (filmowym, teatralnym, stylizacyjnym lub społecznym) młodzi ludzie mogą w atrakcyjny i nowoczesny sposób zaangażować się w proces poznawania i upamiętniania losów bohaterów, tworząc swoje autorskie projekty.

 • Łowcy Faktur 

25 września 2019 roku klasy IA, IB i IC pożegnały  lato, a przywitały jesień, odwiedzając gospodarstwo agroturystyczne „ Stokrotka” w Żochach. Z zaciekawieniem uczniowie uczestniczyli w warsztatach pod tytułem „Łowcy Faktur”. Zajęcia odbywały się w plenerze oraz w budynku. Dzieci wykonały ciekawe prace techniczne techniką frotaż. Były też zabawy sportowe oraz smaczny obiad. Zadowolone i w dobrych humorach wróciły  do szkoły.

 • Bezpieczne wakacje 

W II półroczu dla klas I – III został ogłoszony konkurs o tematyce „Bezpieczne wakacje”. Do pedagogów szkolnych wpłynęło ponad 50 bardzo ciekawych prac. Jury przyznało 1,2 i 3 miejsce oraz 3 wyróżnienia. Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczniom naszej Szkoły życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.

 • Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami 

W marcu uczniowie klas V i I, jak co roku, uczestniczyli w programie „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”. Zdobyli wiedzę na temat budowy i życia kleszczy, miejsc ich występowania oraz sposobami przenoszenia się tych pajęczaków na ludzi i zwierzęta. Zapoznali się z zasadami profilaktyki chorób odkleszczowych oraz wykonali okolicznościowe prace plastyczne. Uczennice z klasy VIB: Anna Zabielska i Julia Sokołowska przygotowały specjalnego lapbooka, z którego podczas zajęć korzystali młodsi koledzy i koleżanki. Dzięki warsztatom dzieci potrafią przygotować się na wyprawę w miejsca szczególnie niebezpieczne ze względu na występowanie kleszczy oraz wiedzą jak się zachować w przypadku stania się ofiarą tych pajęczaków. Zajęcia prowadziła pedagog – Jowita Rutkowska.

 • Lapbookowa profilaktyka 

W roku szkolnym 2018/2019 pedagog szkolny – p. Jowita Rutkowska prowadziła metodyczną innowację pedagogiczną – „Lapbookowa profilaktyka”. Projekt adresowany do uczniów klas VI – VIII i oddziałów gimnazjalnych cieszył się dużym powodzeniem. Łącznie w jego realizację zaangażowało się 18 osób. Dzięki innowacji uczniowie naszej szkoły zapoznali się z nową i atrakcyjną metodą zdobywania i utrwalania wiedzy. Wykonali 10 przykładowych lapbooków o tematyce szeroko pojętej profilaktyki, które dzięki ekspozycji stały się inspiracją dla całej społeczności szkolnej.
Więcej informacji na temat samych lapbooków poniżej:
Lapbook jest czymś w rodzaju książeczki tematycznej. Wykonany ze zwykłej tekturowej teczki, dzięki kreatywności i zdolnościom autora, szybko przemienia się w ciekawą, interaktywną przestrzeń zawierającą rysunki, opowiadania, wykresy, zadania, zdjęcia, itp. Przypomina nieco edukacyjne portfolio lub papierowy teatrzyk, który można otworzyć w każdej chwili na własnych kolanach (stąd nazwa lapbook – książka na kolanach). Lapbooki przyciągają uwagę kolorami, kieszonkami, naklejkami, wachlarzykami, ciekawymi strukturami, ilustracjami, oryginalnymi notatkami. Podczas wykonywania tej pomocy dydaktycznej ograniczeniem jest właściwie jedynie pomysłowość i inwencja jej autora. Zaletą lapbooków jest również fakt, iż raz wykonanego można stale rozbudowywać dodając do niego kolejne atrakcyjne elementy, m.in.: puzzle, krzyżówki, gry, zagadki. Tematem lapbooka może być wszystko, co w danym momencie wymaga usystematyzowania wiedzy przez ucznia. Forma ta jest idealna zarówno dla poszukiwaczy nowych wiadomości (tworzą wtedy własne portfolio), jak i przy powtórkach materiału. Lapbooki doskonale sprawdzają się również podczas wspólnej nauki. Uczniowie mogą wtedy je sobie pożyczać, wymieniać się nimi, aby korzystając z pomysłów kolegów poszerzać swoją wiedzę na dany temat i wykonywać przygotowane przez innych zadania utrwalające.

 • Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole

21 marca oficjalnie żegnamy zimę i witamy wiosnę. Tradycyjnie w naszej szkole dzień ten obfituje w atrakcje. W tym roku dzięki funduszom z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sońsku mogliśmy uczestniczyć w profesjonalnych przedstawieniach profilaktycznych, które wystawił dla nas Teatr Króla z Łodzi. Sztuka dla uczniów klas I-IV opowiadała o tym, jak pewien Dyzio, który był nieuprzejmy i niegrzeczny, po wielu przygodach stał się wreszcie dobrym chłopcem, który chętnie się uśmiecha i pomaga innym. Przedstawienie dla uczniów starszych poruszało ważny problem uzależnień oraz skutków związanych z popadaniem w nałogi. Aktorzy odegrali swoje role profesjonalnie i z humorem sprawiając, że widownia była zachwycona występami. Całości dopełniały piękne dekoracje, stroje, oświetlenie oraz efekty dźwiękowe.
Tego dnia mieliśmy również okazję sprawdzenia swoich sił w ogólnopolskim konkursie „Kangur matematyczny” oraz obejrzenia ciekawych filmów na małej sali gimnastycznej, która na kilka godzin zamieniła się w salę kinową.
Atrakcji dopełniły wybory najpiękniejszej wiosennej pary oraz orszak ulicami Sońska, podczas którego wypatrywaliśmy zwiastunów budzącej się do życia przyrody.
Nad całością przedsięwzięcia czuwali: p. Małgorzata Falęcka, p. Jowita Rutkowska oraz p. Arkadiusz Żurawski.

 • Przedstawienie profilaktyczne „Sąd nad papierosem”

Wszyscy dobrze wiemy, jak ważny jest zdrowy tryb życia. W tym roku szkolnym z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia uczniowie klas ósmych wraz z pedagogami: p. Jowitą Rutkowską i p. Mariolą Rzeczkowską przygotowali przedstawienie profilaktyczne „Sąd nad papierosem”, które miało na celu uświadomienie społeczności szkolnej konsekwencji, jakie niesie ze sobą ten nałóg. Przed sędzią stanęły poszczególne narządy, które znajdują się w organizmie każdego człowieka i zeznawały, jak wielką szkodę wyrządziła im nikotyna. Papieros siedzący na ławie oskarżonych kulił się pod ostrymi słowami pani prokurator, a w finalnej scenie został wyprowadzony z sali sądowej i zamknięty dożywotnio w paczce. Mimo, iż przedstawienie utrzymane było w nastroju bardzo humorystycznym, to przekazywało ważne dla naszego zdrowia treści, które na pewno pozostaną nam na długo w pamięci. Dziękujemy utalentowanym młodym aktorom z klas ósmych za tę lekcję.

 • Sto lat odzyskania niepodległości

W Piątek 09.11.2018 o godzinie 11.11 społeczność naszej szkoły odśpiewała Hymn Polski. Tak rozpoczął się uroczysty apel.

 • Święto Kobiet i Mężczyzn w klasie II

Klasa II w tym roku szkolnym bardzo uroczyście obchodziła Święto Kobiet i Mężczyzn, które przypada 8 i 10 marca. Najpierw uczniowie odwiedzili swoich Podopiecznych w Palium w Sońsku. Następnie cały program rozrywkowy pokazali szkolnej społeczności, a po południu zaprezentowali się dla swoich Bliskich. Wśród nich byli: Rodzice, Rodzeństwo i Dziadkowie. Wśród piosenek zabrzmiały takie jak: „Być kobietą” czy „Brunetki, blondynki”, które szczególnie spodobały się widzom. Po występach przy słodkościach wspólnie spędzono miło piątkowy weekendowy czas.

 • Wycieczka do stolicy klas IV

45 uczniów klas IV naszej szkoły odwiedziło 13 grudnia 2017 r. Warszawę. Udaliśmy się tam na nietypową lekcję w multimedialnym kinie Cinema Park, gdzie poznawaliśmy w kolejnych salach: ruchu, 3D, wyobraźni, muzyki, inspiracji, interaktywnej tajemnice dotyczące człowieka. Po tej pełnej wrażeń zabawie udaliśmy się na obiad. Potem czekał na nas słodki deser w Pijalni Czekolady WEDEL. Oprócz degustacji gorącej czekolady i dekorowania pierników usłyszeliśmy też ciekawostki dotyczące historii i tajników powstania słodyczy Wedla.

 • Andrzejki w muzeum

23 listopada 2017 r. uczniowie klasy IV b odwiedzili Muzeum Szlachty Mazowieckiej oddz. w Gołotczyźnie. Czekały tam na nich:  Andrzejkowe konkursy, wróżby, poczęstunek i dużo dobrej zabawy.

 • Szkolne przełaje 2017

We wrześniu przy pięknej, słonecznej pogodzie rozegrano już po raz szesnasty tradycyjne mistrzostwa szkoły w biegach przełajowych. Dzięki sponsorom pozyskanym przez p. D. Płoskiego oraz zaangażowaniu pozostałych nauczycieli WF: D. Leśniewskiej, W. Drążek, zawody miały bardzo uroczysty charakter. Zakończyły się wręczeniem wielu medali i pucharów dla najlepszych przez dyrektora szkoły p. M. Wudarczyka.

 • Być bezpiecznym w domu, szkole, na podwórku

„Być bezpiecznym w domu, szkole, na podwórku” to hasło przyświecało uczniom klasy II podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych w sali „Ognik” w Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Z niezwykłym zaciekawieniem uczniowie oglądali sprzęty i wozy strażackie, a nawet widzieli ruszających do prawdziwej akcji strażaków. Na koniec uczniowie i opiekunowie integrowali się podczas wspólnego grillowania.
Ta praktyczna lekcja bezpieczeństwa pozostanie na długo w pamięci uczniów. Teraz nawet i dziewczyny chcą być Strażakami w przyszłości.

 • Odwiedziny chorych w Palium

Klasa II z wychowawcą panią Kasią Drążek na dobre zaprzyjaźniła się z Palium w Sońsku. W ubiegłym roku szkolnym odwiedziliśmy Pensjonariuszy z okazji Dnia Chorego oraz Dnia Rodziny. We wrześniu spotkaliśmy się znowu, przychodząc z programem pt. „Pożegnanie lata, powitanie jesieni”. Były inscenizacje, śpiewy, wspólna herbatka, poczęstunek i słodka niespodzianka w postaci „Cukierka- Giganta” jako podziękowanie od całego zespołu Palium. Do zobaczenia znowu!

 • Biegi sztafetowe 2017

W jesiennych mistrzostwach powiatu w sztafetowych biegach przełajowych bardzo dobrze zaprezentowały się nasze drużyny. Chłopcy z rocznika 2005-06 zajęli I miejsce i obronili tytuł mistrzów powiatu z ubiegłego roku. Dziewczęta z klas gimnazjalnych i klasy VII zajęły II miejsce. Bardzo dobrze spisały się też dzieci ze sztafety mieszanej (chłopcy i dziewczęta z rocznika 2007 i młodsi), którzy wygrali te zawody.
Ta najmłodsza drużyna następnie wystąpiła w półfinałach mazowieckich igrzysk młodzieży szkolnej gdzie zdobyli brązowy medal. W tych samych zawodach chłopcy z rocznika 2005-06 zajęli IV miejsce, zaś dziewczęta starsze zajęły VI miejsce.

 • Piłka halowa 2017

W październiku chłopcy i dziewczęta z roczników 2005 i młodsi uczestniczyli w mistrzostwach powiatu w rozgrywkach halowej piłki nożnej. Tym razem wypadły nasze dziewczęta, które wróciły z zawodów z brązowymi medalami.

 • Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Komisji Edukacji Narodowej to szczególne święto, w którym uczniowie mogą wyrazić swoją wdzięczność wszystkim Pracownikom szkoły. W tym roku szkolnym święto to zorganizowali uczniowie klasy II, IIIA z wychowawcami: K. Drążek, E. Szot oraz chór szkolny, kierowany przez panią J. Narel. Podczas programu artystycznego uczniowie zaprezentowali wiersze, wesołe inscenizacje z życia szkoły. Były też śpiewne dedykacje dla Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników Obsługi.
Na zakończenie cała społeczność szkolna odśpiewała gromkie „Sto lat”.

 • ŚDTM  (W tekście trochę gimnastyki, żeby poprawić uczniów wyniki!)

(3 x 9 + 2).  (3 x 3) . obchodziliśmy (7 x 1)  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Społeczność naszej szkoły włączyła się w to matematyczne święto.
W ostatni piątek września od godziny (4 x 2 + 1)  grupa egzaminatorów ((2 x 5) uczniów z klasy VIa i VIb) przeprowadziła sprawdzian ze znajomości tabliczki mnożenia. Wzięli w nim udział chętni uczniowie klas IV – VII szkoły podstawowej, II i III klasy gimnazjum. Tabliczkową pięciominutową klasówkę składającą się z losowo wybranych zestawów (5 x 1 + 38 x 0) przykładów pisały (97 x 2) osoby. Bezbłędnie rozwiązało wszystkie zadania (4 x 4 x 5) uczniów. Zostali oni nagrodzeni certyfikatem, otrzymali tytuł: Ekspert Tabliczki Mnożenia oraz ocenę cząstkową (2 + 1 + 2) z matematyki.

 • Ślady Kopernika, toruńskie legendy i zapach piernika

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Lepszy start w przyszłość” grupa 45 uczniów uczęszczających na dodatkowe zajęcia lekcyjne wyjechała 22 września 2017 r. na wycieczkę do Torunia.
Założeniami programowymi wycieczki były między innymi:
- zapoznanie z historią i zabytkami architektury Torunia – zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta z najstarszym w Polsce gotyckim Ratuszem oraz Ruin Zamku Krzyżackiego;
- zainteresowanie uczniów zjawiskami fizycznymi zachodzącymi we Wszechświecie – wizyta w Planetarium na seansie pt: „Wirująca Ziemia”;
- przybliżenie sylwetki znakomitego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika – obejrzenie miejsc i zabytków związanych z Jego życiem;
- zakup toruńskich pierników

 • ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

27 kwietnia 2017r.  w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA przygotowana przez uczniów klas szóstych pod przewodnictwem p. M. Matuszewskiej oraz z udziałem chóru szkolnego na czele z p. M. Sepczyńską. Młodzi artyści przybliżyli całej społeczności szkolnej wiedzę nt. dlaczego obchodzimy to święto, kim byli autorzy najważniejszej ustawy w państwie oraz to, w jaki sposób dzisiaj świętujemy ten ważny dla każdego Polaka dzień.

 • W krainie pierników
21 kwietnia 2017 r. uczniowie klas IV a,b  oraz Va wraz z opiekunami udali się w niezwykłą podróż do magicznego miasta, z którym kojarzą się nam pierniki i piękne toruńskie legendy oraz Mikołaj Kopernik.
Już o godz. 10:00 czwartoklasiści i uczniowie klasy Va w doskonałych humorach dotarli do Torunia.
Pierwsze kroki skierowali do Muzeum Piernika, gdzie pod czujnym okiem Mistrzyni  Piernikarstwa, Wiedźmy Korzennej i czeladników wyrabiali pachnące ciasto, dodawali miód, tłuczony kardamon, imbir, cynamon, goździki, a nawet szczyptę pieprzu. Potem rozwałkowywali je, zamykali w ozdobnej formie i czekali, aż własne pierniki upieką się w wiekowym piecu. W ten oto sposób mogli się przenieść do XVI- wiecznej piekarni i po krótkim terminowaniu u mistrzyni nabyć uprawnienia do wypieku pierników według receptur sprzed pięciuset lat.
Po wizycie w Muzeum Piernika udali się na  Stare Miasto, gdzie przenieśli się w świat magicznych opowieści o Toruniu i jego historii. Dowiedzieli się, dlaczego Krzywa Wieża jest krzywa… Z pewnością wizyta w tym niesamowitym miejscu, pełnym tajemnic i zagadek, dostarczyła im wielu mocnych i niezapomnianych wrażeń.
Nagle usłyszeli chrzęst krzyżackiej  zbroi i tupot koni. Oczami wyobraźni ujrzeli, jak  do portu wiślanego przybywają barki z flisakami, usłyszeli zgrzyty zamykanych bram miejskich oraz gwar kupców sprzedających swoje towary na kramach, a także przenikające głosy bijących od wieków dzwonów. Wyobrazili sobie również małego Mikołaja Kopernika bawiącego się przed swoim domem, gdzie obecnie znajduje się muzeum naszego wielkiego astronoma. Zachwycili się także widokiem Gotyckiego Ratusza Staromiejskiego, Krzywej Wieży, gdzie pan fotograf zrobił im pamiątkowe zdjęcie oraz Dworu Artusa. Niewątpliwą atrakcją było wysłuchanie opowieści o wieży Kościoła katedralnego świętych Janów, w której znajduje się największy średniowieczny dzwon w Polsce – Tuba Dei, dzięki któremu udało się „odłożyć na później koniec świata”. Uczestnicy wycieczki podziwiali też średniowieczne mury obronne  z basztami i bramami, przy których stoi wspomniana już Krzywa Wieża. Na własnej skórze odczuli jak mocno jest pochylona. Próbowali bowiem oprzeć się plecami o jej frontowy mur, dociągając pięty do muru i wyciągając ręce przed siebie. Mieli też możliwość zobaczenia ruin zamku krzyżackiego. Po wyczerpującej wędrówce udali się do toruńskiego Planetarium, gdzie siedząc wygodnie w fotelach,   nad głowami, na kopule zobaczyli toruńskie zabytki, wyruszyli w otchłanie kosmosu, a wszystko w ramach projekcji seansu „Meteoplanet”. Następnie posili się w restauracji Mc Donald’s, a stamtąd udali się do miejscowych kramów w celu zakupienia pamiątek.
Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Po obejrzeniu wielu atrakcji i zakupieniu pamiątek, wśród których nie zabrakło oczywiście słynnych pierników i tych oblanych czekoladą, i tych glazurowanych czy  nadziewanych, uczniowie na koniec „odbyli karę” na Złotym Osiołku.
Około godz. 17:00 zmęczeni turyści udali się w podróż powrotną, zostawiając w oddali stojącego na granitowym cokole i trzymającego w lewej ręce astrolabium, Mikołaja Kopernika.  Na miejsce przybyli około  21:00.
Z pewnością długo będą pamiętać tę wyprawę i jeszcze wielokrotnie odwiedzą to cudowne miasto, w którym wszędzie unosi się zapach piernika.
 • Z WIOSNĄ NA WAGARY…
21 marca powitał nas deszczem, ale tuż przed południem, jak na Pierwszy Dzień Wiosny przystało, wyszło słonko. Wtedy to właśnie brać uczniowska wyruszyła w radosnym kolorowym orszaku z „dużej” Szkoły Podstawowej w Sońsku do parku w Gołotczyźnie.
Na czele pochodu niesiono Marzannę, dalej transparenty z  hasłami o wiośnie, które przygotowała każda klasa.
Przed budynkiem Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie powitali nas tutejsi pracownicy oraz panie z GOK-u. Bawiliśmy się wspólnie. Były konkursy, pieczenie kiełbasek przy ognisku, wycieczka nad rzekę, poszukiwanie słodkich niespodzianek…i tradycyjnie…spalenie Marzanny.
Po tej lekcji spędzonej na łonie natury wróciliśmy w dobrych nastrojach do szkoły.
Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w organizację Dnia Wagarowicza w naszej szkole: Pracownikom Muzeum Pozytywizmu i Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku, Dyrekcji, Radzie Rodziców, Wychowawcom i Nauczycielom oraz Samorządowi Uczniowskiemu.

 • Światowy Dzień Chorego
Z okazji Światowego Dnia Chorego, który przypada 11 lutego, Pierwszaki ze swoją wychowawczynią K. Drążek, zrobiły niespodziankę Pensjonariuszom z Palium w Sońsku. Podczas wizyty wykonywali okolicznościowe piosenki i wiersze, wręczyli własnoręcznie wykonane laurki i zaśpiewali „Sto lat”, Spotkanie zakończyło się wspólną herbatką, pamiątkowymi zdjęciami oraz umówieniem się na następną wizytę.

 • Konkurs biblijny

2 marca 2017r. o godz. 15.00 w naszej Szkole Podstawowej odbyły się dekanalne eliminacje konkursów biblijnych dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Dekanatu Ciechanów Wschód. Konkurs przeprowadził Ks. Dziekan Janusz Kochański. Uczniowie, zarówno Szkoły Podstawowej, jak i Gimnazjum rozwiązywali testy sprawdzające ich wiedzę biblijną. Na tym etapie należało wyłonić dwóch najlepszych uczestników konkursu w każdej kategorii wiekowej. Szkołę Podstawową w Sońsku reprezentowały dwie uczennice z parafii Sońsk: Stella Kruszyńska i Sylwia Kruszyńska (uczennice kl. VIA) oraz dwie uczennice z parafii Ciemniewko: Gabriela Mikiewicz i Martyna Szymczak (uczennice kl. VIB).Ostatecznie sukces odniosły Stella Kruszyńska- zajmując I miejsce i Gabriela Mikiewicz-zajmując II miejsce. Dziewczynki wezmą udział w finale diecezjalnym tego konkursu, który odbędzie się 28 kwietnia b.r. w Szkole Podstawowej w Ciachcinie. Gratulujemy osiągniętego sukcesu i życzymy równie udanego występu w finale.

 • Jasełka 2016
21 grudnia 2016r. uczniowie klas I-III pod kierunkiem katechetki Wioletty Kaluszkiewicz przedstawili Jasełka Bożonarodzeniowe pt. „Zaprowadź mnie do Betlejem”. Mali artyści pięknie zaprezentowali się na scenie. Starali się jak najlepiej wcielić w odgrywane przez siebie role. Wielkim walorem była scenografia oraz ciekawe i estetyczne przebrania wykonawców. Dzieci bardzo ładnie śpiewały pastorałki i kolędy, te tradycyjne, jak i współczesne. Występ dzieci obejrzeli uczniowie i pracownicy Małej Szkoły, a także zaproszeni goście, w tym: Ksiądz Proboszcz Janusz Kochański, Nauczyciele emeryci i rodzice występujących dzieci. Wraz z tym występem udzieliła się wszystkim zebranym podniosła świąteczna atmosfera.

 • Dzień Babci i Dziadka 2017

Dzień Babci i Dziadka to szczególna okazja, by wyrazić wdzięczność swoim Najbliższym. 20 stycznia 2017 roku Pierwszaki w podniosłym i wesołym nastroju zaprezentowały przygotowany dla swoich Babć i Dziadków program. Były wiersze, piosenki, inscenizacje, które wywoływały radość, uśmiech, a nawet łzy wzruszenia.
Miłym akcentem było wspólnie wykonana z Dziadkami piosenka „Orkiestry dęte”  naszej nieżyjącej, rodzimej kompozytorki Urszuli Rzeczkowskiej.
Na koniec wnuczkowie zaśpiewali wspólnie z innymi dziećmi „Sto lat”, obdarowali prezentami- portretami, samodzielnie wykonanymi oraz zaprosili na poczęstunek do świetlicy. Tam jeszcze długo bawili się przy konkursach i zabawach integracyjnych. Ten dzień pozostanie długo w pamięci wszystkim uczestniczących w tej Uroczystości.

 • 14.10.2016  Rajd rowerowy do Żoch

W dniu 14.10.2016 r. odbył się rajd rowerowy do gospodarstwa agroturystycznego w Żochach. W rajdzie brali udział harcerze i uczniowie Szkoły Podstawowej w Sońsku pod opieką nauczycielek Doroty Leśniewskiej i Elżbiety Rokickiej. Po dotarciu na miejsce czekało na nas wiele atrakcji. Uczniowie korzystali z rowerków wodnych, huśtawek, trampoliny oraz grali w piłkę siatkową. Wysiłek regenerowali pieczonymi na ognisku kiełbaskami, pysznym ciastem i kompotem. Rajd rowerowy okazał się świetnym pomysłem na aktywne spędzenie czasu wolnego od nauki.

 • Obchody Święta Niepodległości w „małej” szkole

10 listopada uczniowie klasy IIIa pod kierunkiem wychowawczyni pani Joanny Rzeczkowskiej zaprezentowali program słowno – myzyczny „Nasza Niepodległa”. Zebrani na apelu uczniowie kl.I-III i zaproszeni goście  wysłuchali wierszy,opowiadań i pieśni patriotycznych,które ukazywały historię  odzyskania przez Polskę niepodleglości 11  listopada 1918 roku.W ten sposób uczniowie  oddawali hołd bohaterom ,którzy zginęli w walce o wolną Polskę.

 • Ślubowanie klas I

Dnia 30 września 2016 roku odbyło się Ślubowanie Pierwszoklasistów na Uczniów Szkoły Podstawowej w Sońsku. W tej ważnej uroczystości wzięli udział bohaterzy tego dnia czyli Uczniowie I klasy z Rodzicami i swoją wychowawczynią K. Drążek oraz cała Społeczność Małej Szkoły na czele z Dyrekcją. Byli też liczni zaproszeni Goście, a wśród nich Pani Wójt Marzena Ślubowska i Ksiądz Kanonik Janusz Kochański.
Po części artystycznej Uczniowie złożyli Ślubowanie. Odbyło się też Pasowanie przez Pana Dyrektora Marka Wudarczyka długim ołówkiem. Rodzice złożyli swoje Przyrzeczenie. Pani Wicedyrektor Agnieszka Winnicka nagrodziła wszystkich Pierwszoklasistów dyplomami i upominkami za udział w konkursie plastycznym „Szkoła Pierwszaka”. Potem wszyscy integrowali się podczas słodkiego poczęstunku.

 • Pożegnanie klas III

Uczniowie klasy 3a z wychowawcą K. Drążek byli organizatorami 21.06.16 r. uroczystości ukończenia nauki przez Trzecioklasistów w Małej Szkole. W pierwszej części w słowie mówionym i piosenkach dedykowali swoje podziękowania Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom Obsługi oraz Młodszym Kolegom. W drugiej części życzyli słonecznych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia w Dużej Szkole we wrześniu!!!

 • Mamutowo – pożegnanie klas III

Dnia 17.06.16 odbyło się pożegnalne spotkanie integracyjne obu klas 3-ich na zakończenie I etapu edukacyjnego. Miało to miejsce w Bajkowym Placu Zabaw „Mamutowo” koło Nowego Miasta. Pod opieką wykwalifkowanych animatorów dzieci spędziły wyjątkowy czas, korzystając z takich atrakcji jak: małpi gaj, dmuchane zjeżdżalnie, piłeczkowy basen, ścianka wspinaczkowa, baśniowe domki, rycerska warownia, drewniany plac zabaw, basen z rowerkami wodnymi, statek piracki, mini zoo. Te wyjątkowo ciekawe zajęcia, zarówno rozrywkowe jak i edukacyjne, pozostaną w pamięci uczniów i ich wychowawów K. Drążek i G. Kolankowskiej na długo w pamięci.

 • Jak nie czytam, jak czytam – udało się!

10 czerwca  2016 r. o godzinie 10.00   uczniowie   Szkoły Podstawowej im. Szczepana Dobosza w  Sońsku dołączyli  do grona uczniów z całej Polski i  wspólnie czytali — każdy to, na co ma ochotę.  Głównym organizatorem akcji była redakcja miesięcznika Biblioteka w Szkole. Koordynatorem  i organizatorem przedsięwzięcia  na terenie szkoły  był nauczyciel –bibliotekarz Hanna Brzeska. Stworzono niespotykaną dotąd ogólnopolską akcję, ustanawiając rekord czytania w jednym momencie. Przewodnim celem akcji była promocja czytania wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, pokazanie nieczytającym uczniom, że czytanie to powszechne zjawisko wśród ich rówieśników.  Wspólnie z uczniami    Szkoły Podstawowej  w akcji czytelniczej  ,,Jak nie czytam , jak czytam’’ uczestniczyli uczniowie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Sońsku. Akcja  miała  bardziej rozbudowany, oryginalny i zaskakujący przebieg Z okazji obchodzonego   obecnie Roku Henryka Sienkiewicza zorganizowano Konkurs Pięknego Czytania utworów  Henryka Sienkiewicza. Grupę kilkunastu uczestników  konkursu oceniało profesjonalne jury , które wyłoniło czterech laureatów. Zwycięzców konkursu  nagrodzono okolicznościowymi dyplomami i symbolicznymi nagrodami rzeczowymi. Uczniowie z klas IV -VI ze Szkoły Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku,  wzbogacili program  uroczystości serią scenek z książek i ekranizacji  filmowych powieści Henryka Sienkiewicza   -  „Z  Sienkiewiczem przez karty powieści”. Przeprowadzona na sali gimnastycznej  ogólnopolska  akcja i przedsięwzięcia  jej towarzyszące  dowodzą ,że dzieci i młodzież  lubią czytać ,  a wielka nadzieja na wzrost wskaźników czytelnictwa leży w dorastającym pokoleniu. Akcja potwierdziła upowszechnioną opinię, że szansą na poprawę wskaźników czytelnictwa jest edukacja czytelnicza młodego pokolenia; wywołanie rywalizacji poprzez przeciwstawienie czytającej młodzieży i nieczytających „dorosłych”.
Dorośli  nie czytają? W młodych nadzieja!

 • Wycieczka klas III do Warszawy

Dzień 30 maja 2016 roku dostarczył uczniom z III a i III b wielu niezapomnianych wrażeń. Obie klasy spędziły go z wychowawcami : Grażyną Kolankowską i Katarzyną Drążek w słonecznej  Warszawie. Oglądały film w 3D, zwiedzały z przewodnikiem Łazienki i Pałac na Wodzie. Atrakcją było uczestnictwo w warsztatach w Manufakturze „Cukier – Lukier”, podczas których dzieci wykonały smakowitego lizaka. Był to wesoły i z pożytkiem spędzony wspólnie czas.

 • KONSTYTUCJA 3 MAJA

W dniu 6 Maja 2016 roku na sali gimnastycznej, w szkole podstawowej, odbył się apel z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W akademii wzięła udział klasa V B wraz z klasą VA W swoim wystąpieniu uczniowie przybliżyli znaczenie tego wydarzenia w historii naszej Ojczyny. Przypomnieli tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791 r. i wyjaśnili, dlaczego jast to nadal tak ważny dzień dla Polski  Nie zabrakło biało- czerwonej flagi państwowej, daty 3 maja 1791 roku oraz nazwisk, Hugo Kołłątaja, Ignacego Potockiego, Stanisława Małachowskiego i króla Stanisława Augusta. Z inscenizacji historycznej odegranej przez uczniów dowiedzieliśmy się również o atmosferze jaka panowała w Warszawie w dniach przed i w trakcie uchwalania Konstytucji. W ciekawy sposób przedstawiała wydarzenia historyczne i teraźniejszość.

Program uroczystości został przygotowany przez wychowawców klas piątych: p. Tomasza Rokickiego i Arkadiusza Żurawskiego. Chór szkolny poprowadziła p. Monika Sepczyńska

 • Rajd Wisła 2016

Rajd Wisła Od 39 lat harcerze z Mazowsza spotykają się na harcerskim Rajdzie Wisła. W tym roku zuchy z 3 GZ Poszukiwacze Przygód również wzięły udział w Rajdzie. Zdobyły sprawność Leśnika, nauczyły się strzelać, posługiwać mapą, obsługiwać wykrywacz metalu, obliczać odległości i wiele innych umiejętności. Zajęli 3 miejsce na swojej – zuchowej trasie. Przeżyli wiele niezapomnianych przygód i na pewno za rok znów wyruszą na Rajd Wisła.

 • Dzień Mamy i Taty

Uroczysty apel z okazji Dnia Mamy i Taty przygotowała klasa 1 a pod kierunkiem pani Elżbiety Szot. Dzieci pięknie recytowały wiersze i śpiewały piosenki dla Mamy i Taty, a potem gościły swoich rodziców w klasie.

 • „Nauka bawi, zabawa uczy”

6 maja 2016 roku pod hasłem „Nauka bawi, zabawa uczy” odbył się Dzień Otwarty naszej Małej Szkoły dla Przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Gołotczyźnie. Odwiedziły nas dzieci z klas „0″, dla których od nowego roku szkolnego będzie to miejsce zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Jak co roku organizatorami byli trzecioklasiści ze swoimi wychowawcami. Przygotowano bogaty program uroczystości. Było więc zwiedzanie szkoły, spotkania w klasach, zabawy integracyjne i wspólna praca. Z uwagą i zainteresowaniem Przedszkolaki obejrzały inscenizacje teatralną przygotowaną przez panią bibliotekarkę. Uśmiech na twarzach towarzyszył im podczas zabaw ruchowych ze śpiewem z gromadą zuchową.

Po takiej dawce przyjemności na pewno z chęcią przekroczą progi szkolne Małej Szkoły.

 • Konkurs Biblijny 2016

Dzień 29 kwietnia 2016r. był pomyślnym dniem dla dwóch naszych uczennic z klasy VB Gabrieli Mikiewicz i Martyny Szymczak. Dziewczynki wzięły udział w XXII Diecezjalnym Konkursie Biblijnym dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych, którego tegorocznym tematem był „Ewangelista Marek i Jego Ewangelia”. Żeby wziąć udział w finale diecezjalnym tego konkursu należało przejść przez eliminacje dekanalne.

Te eliminacje odbyły się 2 marca b.r. w naszej szkole. Wzięło w nich udział 17 uczestników z dekanatu Ciechanów Wschód. Konkurs przeprowadził Ks. Dziekan Janusz Kochański. Naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów z kl. VB: Marceli Lewandowski, Gabriela Mikiewicz i Martyna Szymczak. Tylko dwa pierwsze miejsca gwarantowały udział w finale diecezjalnym tego konkursu. Okazało się, że dwa pierwsze miejsca wywalczyły właśnie nasze uczennice. Od tej chwili systematycznie przygotowywały się do konkursu finałowego. W tym roku finał odbył się w Proboszczewicach Starych koło Płocka. Na 52 uczestników tego konkursu Gabrysia Mikiewicz zajęła drugie, a Martynka Szymczak trzecie miejsce w diecezji płockiej. Obydwie uzyskały tytuł laureata i cenne nagrody rzeczowe. Gratulujemy dziewczynkom i ich rodzicom tak wspaniałego wyniku. Nasza szkoła może być po raz kolejny dumna z pięknych osiągnięć naszych uczniów w Diecezjalnym Konkursie Biblijnym dla uczniów kl. IV-VI Szkół Podstawowych.
 • 21.03.2016 – Pierwszy dzień wiosny

Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego Pierwszy Dzień Wiosny był w naszej szkole bardzo radosnym dniem. Uroczystość powitania wiosny odbyła się w poniedziałek 21 marca.
W imprezie uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły. Celem było zintegrowanie społeczności szkolnej we wspólnym przeżywaniu i zabawie oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody. Uczniowie poszczególnych klas ubrani byli w różnego rodzaju kolory – wcześniej przewodniczący klas losowali kolor dla swojej klasy.
Podczas Pierwszego Dnia Wiosny zostali wybrani Miss i Mister naszej szkoły. Tytuł Miss uzyskała Wesołowska Apolonia (VA), natomiast tytuł Mistera uzyskał Komorowski Mikołaj (IVA). Uczniowie w tym dniu wybrali nauczycieli, którzy ich zdaniem zasługują na tytuł „Najfajniejszy Nauczyciel Szkoły Podstawowej”. Owy tytuł uzyskali: Rokicki Tomasz, Sepczyńska Monika oraz Smoługa Katarzyna.
W tym dniu było wiele konkursów, tj. „Najładniejsza Pani Wiosna”, „Mam Talent”, „Konkurs Przedmiotowy” oraz konkurs na „Najpiękniejszą Marzannę”.
W konkursie na „Najładniejszą Panią Wiosnę” I miejsce zdobyła klasa IVA,  w konkursie „Mam Talent” I miejsce zdobyła klasa VIA, w konkursie przedmiotowym I miejsce zajęła klasa VA, natomiast w konkursie na „Najpiękniejszą Marzannę” klasa VIB zdobyła I miejsce. Nasze jury, w każdej kategorii przydzielało punktację, którą później zliczyli i przydzielili słodkie nagrody wraz z dyplomami za trzy najlepsze miejsca: I miejsce zdobyła klasa
VIA, II miejsce zdobyła klasa VB, i III miejsce zdobyła klasa IVB.

Po skończonych konkursach, wszyscy uczniowie wraz z  nauczycielami wybrali się na wiosenny spacer z Marzannami.

Następnie, tradycyjnie spalono Marzanny, a dzieci radosnymi okrzykami przywoływały wiosnę, a pożegnały zimę.
W radosnych nastrojach impreza ta zintegrowała społeczność szkolną, wytworzyła poczucie wspólnoty, ale przede wszystkim była
świetną zabawą.

 • 23.02.2016 – Grupa zaelektryzowani

Dnia 23 lutego 2016 roku odbyło się przedstawienie – lekcja przyrody pt. „Czy to magia? Nie, to czysta chemia!”. Podczas lekcji uczniowie mogli dowiedzieć się ciekawostek o budowie organizmu oraz zaobserwować eksperymenty chemiczne. Urozmaiceniem była możliwość uczestniczenia w pokazie.

 • 2 kwietnia - Światowy dzień Autyzmu

Zuchy z naszej szkoły wzięły udział w ciechanowskich obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

 • Konkurs dla klas czwartych – „Pożegnanie zimy”

W dniu 16 marca 2016r. uczniowie klas czwartych rywalizowali w turnieju międzyklasowym pod hasłem „Pożegnanie zimy”. Konkurs odbył się pod kierunkiem nauczycieli biblioteki i świetlicy  szkolnej – P. Hanny Brzeskiej i P. Elżbiety Rokickiej. Uczniowie mieli możliwość wykazania się wiadomościami i umiejętnościami związanymi  z  tematyką zimową. W rolę asystentek -Śnieżynek  wcieliły się uczestniczki Koła Przyjaciół Biblioteki -uczennice klasy VI a Katarzyna Maruszewska i Natalia  Żebrowska. Konkurencje przebiegały w miłej i twórczej atmosferze. Za prawidłowe wykonanie zadań uczniowie  nagradzani byli „słodkimi punktami”. Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz symboliczne upominki.

 • Gminny Przegląd Kolęd i Piosenek o Tematyce Zimowej

Dnia 19 stycznia 2016r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Konkursie Kolęd i Piosenek o Tematyce Zimowej objętym patronatem Wójta Gminy Sońsk Pani Marzeny Ślubowskiej. W przeglądzie brali udział soliści i duety w 4 kategoriach wiekowych.
W II kategorii (7-9 lat) I miejsce zdobyła Aleksandra Szymczak z klasy IVb, a wyróżnienia zdobyły: Magdalena Żebrowska z klasy Ib i Wiktoria Komorowska z klasy IIIa. W II kategorii wiekowej I miejsce zajęły: Agata Kaluszkiewicz (VIa) i Zuzanna Kalinowska (Vb), II miejsce – Mikołaj Komorowski z klasy IVa. Wyróżnienie natomiast zdobyły: Apolonia Wesołowska (Va), Klaudia Sawicka (Va), Aleksandra Maruszewska (Va), Emilia Osęka (VIa), Wiktoria Długińska (VIa). Pozostali uczestnicy otrzymali symboliczne nagrody oraz dyplomy za udział w konkursie. Gratulujemy wszystkim i życzmy dalszego rozwijania swoich talentów estradowych.

 • Literacki Turniej Wiedzy  14.12.2015r.

W dniu 14.12.2015r.w świetlicy szkolnej odbył się Literacki Turniej Wiedzy dla klas piątych. Konkurs zorganizowany został przez p. Hannę Brzeską i p. Elżbietę Rokicką. Uczniowie musieli wykazać się znajomością lektur szkolnych: Akademia Pana Kleksa, Pinokio, utworów J. Brzechwy, J. Tuwima oraz baśni J. Ch. Andersena.
Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w poszczególnych konkurencjach. Uczniowie wykazali się zarówno wiedzą jak również umiejętnościami plastycznymi. Niewielką ilością punktów zwyciężyła klasa V a. Wszyscy uczniowie otrzymali  drobne upominki zaś reprezentanci klas pamiątkowe dyplomy.

 • Przedstawienie Bożonarodzeniowe „Panie, Ciebie nam trzeba”
21 grudnia 2015r. o godz. 16.00 w sali gimnastycznej naszej Szkoły Podstawowej w Sońsku odbyło się Przedstawienie Bożonarodzeniowe pt. „Panie, Ciebie nam trzeba”. Uczniowie naszej szkoły, przedstawiając najważniejsze sceny biblijne dotyczące przyjścia na świat Pana Jezusa , starali się pobudzić widzów do głębszej refleksji nad istotą świąt Bożego Narodzenia. Pragnęli pokazać, że to, co zostało zapisane w Piśmie Świętym, to nie tylko wydarzenie historyczne, ale też i współczesne. Bóg rodzi się w nas, w naszych sercach, w naszym codziennym życiu. Odbiorcami tego widowiska byli mieszkańcy naszej parafii, rodzice naszych uczniów, obecnie uczący w naszej szkole nauczyciele oraz specjalni goście, a wśród nich Ksiądz Proboszcz Janusz Kochański, Pani Wójt Gminy Sońsk Marzena Ślubowska i nauczyciele wraz z pozostałymi pracownikami oświaty, będącymi obecnie na emeryturze.
 
Po tym przedstawieniu odbyła się uroczysta Wieczerza Wigilijna, w której wzięli udział zaproszeni goście. Podczas dzielenia się opłatkiem wszyscy składali sobie najserdeczniejsze życzenia. Panowała niezwykle miła atmosfera, pełna ciepła i wzajemnej serdeczności.

 • IV Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek

21 grudnia 2015r. tuż przed świętami Bożego Narodzenia w Małej Szkole odbył się IV Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Tym razem wśród występujących uczniów z klas I-III znalazły się dzieci z grupy pięciolatków, które uczęszczają do Gminnego Przedszkola w Gołotczyźnie. Dzieci z poszczególnych klas pod kierunkiem swoich wychowawczyń przygotowały i zaprezentowały po jednej kolędzie lub pastorałce. Uczniowie zaśpiewali między innymi: ”Był pastuszek bosy”, „Świeć, gwiazdeczko świeć”, „Pięknie żyć”, „Dzisiaj w Betlejem”. Niektórzy wykonawcy wystąpili w przebraniu Anioła, Maryi, Józefa czy Pastuszka. Za udział w przeglądzie każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom i cukierki, które wręczyła dzieciom Pani Wicedyrektor Agnieszka Winnicka. To wspólne kolędowanie sprawiło wszystkim wiele radości i otworzyło dziecięce serca na nadchodzące Święta Narodzenia Pańskiego.

 • „Wycieczka do Warszawy” 26.11.2015

Dnia 26 listopada 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej brali udział w wycieczce szkolnej do Warszawy. Pierwszym punktem wycieczki było Muzeum Wojska Polskiego, które gromadzi, opracowuje naukowo i eksponuje muzealia wojskowo- historyczne.  W muzeum działa archiwum ikonograficzne, biblioteka fachowa oraz specjalistyczne pracownie konserwacji zabytków metalu, drewna, malarstwa, skóry i tkanin. Muzeum jest doskonałym zapleczem do pracy naukowej i konserwatorskiej.
Główną atrakcją naszej wycieczki był magiczny spektakl teatralny „Disney On Ice 2015” na Torwarze. Podczas show dzieci wyruszyły w podróż po Północnych Górach wraz z zabawnym bałwanem Olafem, nieokrzesanym handlarzem bryłami lodu Kristoffem i jego wiernym reniferem Svenem, którzy pomagają księżniczkom w pełnej akcji i magii przygodzie. Do wspólnej zabawy widzów zapraszały także inne ukochane przez dzieci postacie Disneya, a wśród nich Ariel, Roszpunka i Bella, których historie także przeniesiono na lód.  „Magiczny Świat Lodu” to mieszanka historii kochanych przez publiczność dzielnych bohaterek Disneya oraz żywiołowej choreografii.
Ostatnim elementem wycieczki, jakże bardzo wyczekiwanym przez dzieci, był dobrze znany „wujek” McDonald`s.

 • Europejski Dzień Języków Obcych

28 września 2015 roku odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Każdego roku, 26 września, obchodzony jest na naszym kontynencie Europejski Dzień Języków Obcych. Najważniejszym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na różnorodność językową, a także zachęcanie do nauki języków obcych. W tym dniu bardziej niż na co dzień uświadamiamy sobie jak ważna jest i ile korzyści przynosi nauka języków obcych.
Warto dodać, iż uroczystość ta została ustanowiona przez Radę Europy w 2001 roku i nadal w wielu placówkach kontynuowana jest do dnia dzisiejszego.
Uczniowie  klas 4-6 z okazji Europejskiego Dnia Języków wzięli udział w  drużynowych konkursach  j. angielskiego,  których  głównym celem było motywowanie do nauki języków obcych.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział, doping i pozytywne emocje!

 • Pomoc dla schroniska bezdomnych zwierząt w Pawłowie.

W listopadzie 2015r. uczniowie klas I – VI wzięli udział w akcji POMOC DLA SCHRONISKA  BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W PAWŁOWIE. Celem akcji było zorganizowanie zbiórki prowiantu:(suchej karmy, kaszy, makaronu, ryżu) oraz misek itp…  W dniu 07.12.2015r. uczniowie klas VI z nauczycielami zebrane rzeczy zawieźli do schroniska w Pawłowie. Uczniowie zwiedzili całe schronisko, poznali zasady funkcjonowania schroniska oraz warunki, w jakich  przebywają  psy i koty. Szkoła Podstawowa w Sońsku otrzymała  podziękowania za przeprowadzoną akcję oraz zaproszenie do wzięcia udziału w kolejnych mikołajkach.

 • Wigilia w klasie VI b

W czwartek, tj. 17 grudnia 2015r. odbyła się uroczysta Wigilia klasowa. Wzięli w niej udział uczniowie klasy VIb wraz z wychowawcą. Podczas spotkania przy dźwiękach pięknych kolęd i pastorałek uczniowie wraz z p. M. Matuszewską łamali się opłatkiem, składając sobie świąteczne i noworoczne życzenia. Później wszyscy zasiedli do stołu nakrytego białym obrusem, pod którym zgodnie z tradycją znajdowało się sianko. Dzięki zaangażowaniu rodziców wigilijny stół był pełen pyszności. Czekały na nim: pierogi z kapustą i grzybami, kapusta wigilijna, smażona ryba, śledzie w occie i oleju, sałatki, ryba po grecku, słodkości i owoce. Nie zabrakło również podarunków od św. Mikołaja. Szóstoklasiści z niecierpliwością czekali na ich rozdanie. Każdy cieszył się z otrzymanego prezentu, czego dowodem były okrzyki zachwytu i szeroko uśmiechnięte buzie. To wigilijne spotkanie, to chwile pełne niezwykłej magii, uroku i radości, które na długo pozostaną w ich pamięci.

Jak obyczaj każe stary, według przodków naszej wiary.
Pragniemy złożyć Wam życzenia w dniu Bożego Narodzenia.
Niech ta gwiazda betlejemska, co przyświeca nam o zmroku.
Doprowadzi Was do szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku
życzy: klasa VIb wraz z wychowawcą.

 • I Rajd Mikołajkowy

W dniach 4-5.12.2015 Szkoła Podstawowa w Sońsku gościła u siebie zuchów z gromad zuchowych Wesołe Ogniki, Brykające Tygryski, Poszukiwacze Przygód, Mali Giganci oraz harcerzy z WDH Płomyki Nadziei oraz 428 WDH Wodospady. W pierwszym dniu rajdu miała miejsce gra uliczna podczas której zuchy i harcerze miedzy innymi pomagali elfom posprzątać kuchnię Świętego Mikołaja, porządkowali apteczkę w saniach Mikołaja, rozwiązywali szyfry oraz wykonywali wiele innych zadań. Po grze ulicznej odbyła się dyskoteka mikołajkowa oraz świeczkowisko. Harcerzy i zuchów odwiedziła druhna wójt gminy Sońsk Marzena Ślubowska, która wspominała czasy gdy sama była harcerką. Na koniec spotkania druhna wójt wręczyła harcerzom i zuchom cukierki, które dostała od Mikołaja. Następnego dnia na podsumowanie rajdu odbył się uroczysty apel podczas którego wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, uczestnicy okolicznościowe plakietki zuchy sprawność Mikołaja a harcerze sprawność harcownika. Tak zakończył się I Rajd Mikołajkowy w Sońsku którym wzięło udział ponad 140 harcerzy i zuchów.

 • Szóstoklasiści w krainie lasów i jezior

21 października 2015 r. uczniowie klas szóstych wraz z opiekunami udali się w niezwykłą podróż do magicznej krainy położonej wśród lasów i jezior, z którą  kojarzy się nam skansen, zamek oraz Mikołaj Kopernik i kapitan Hans Kloss.
Najpierw szóstoklasiści w doskonałych humorach dotarli do Olsztynka.
Pierwsze kroki skierowali do Huty Szkła Artystycznego, gdzie uczestniczyli  w lekcji teoretycznej i w pokazie praktycznym oraz na własne oczy mogli zobaczyć, jak się wyrabia szklane „cudeńka”. Mieli też możliwość kupienia szklanych pamiątek.
Po pełnej wrażeń wizycie w Hucie Szkła Artystycznego w Olsztynku młodzi turyści udali się do Aquaparku w Pluskach. Na terenie 3 – poziomowego kompleksu basenowego mogli aktywnie wypoczywać korzystając  ze zjeżdżalni, rwącej rzeki, tężni i wielu innych atrakcji. Z pewnością wizyta w tym niesamowitym miejscu dostarczyła im wielu mocnych i niezapomnianych wrażeń.
Z  Aquaparku  uczniowie udali się do magicznego Olsztyna, gdzie dzięki ciekawym opowieściom pana przewodnika zapoznali się z historią miasta i przenieśli się w przeszłość.Szóstoklasiści mieli też możliwość posilenia się i kupienia pamiątek w galerii handlowej „WARMIA”.

Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Po obejrzeniu wielu atrakcji i zakupieniu pamiątek zmęczeni turyści udali się w podróż powrotną, zostawiając w oddali Mikołaja Kopernika, astronoma siedzącego na ceglanym murku i trzymającego w dłoniach astrolabium i zwój papieru.
Z pewnością długo będą pamiętać tę wyprawę i jeszcze wielokrotnie odwiedzą to cudowne i urokliwe miasto.

 • Święto Niepodległości w „dużej szkole”

11 listopada 1918r. to jedna z najważniejszych dat w dziejach Polski. 97 lat temu, nasza ojczyzna w tym dniu po wielu latach niewoli rosyjskiej, pruskiej i austriackiej znów stała się wolnym

Tamte dni to pożółkłe, ale bezcenne karty historii pisanej sercem.
Karty stare, ale żywe, bo nie można o nich zapomnieć.
Bo to one stworzyły dzisiejszą radość.
Kolorem swych wspomnień zabarwiły teraźniejszość.
Odsłoniły słońce z chmur, zostawiły blask tamtych dni.
Sprawiły, że Polska znów stała się Polską.

10 listopada 2015r. w naszej szkole z okazji Święta Niepodległości odbył się uroczysty apel przygotowany przez p. Małgorzatę Matuszewską i uczniów klasy VB oraz VIB. Z kolei oprawę muzyczną  zapewnił chór szkolny, nad którym opiekę sprawowała p. Monika Sepczyńska.

Naszą uroczystość uświetniła obecność członków Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79. Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiechy, którzy przedstawili całej społeczności szkolnej prezentację pt. „Polskie drogi do niepodległości”. Uczniowie mieli też możliwość na żywo „dotknąć historii”, bowiem członkowie grupy rekonstrukcyjnej zaprezentowali im zbiory rekwizytów wojennych(mundury, hełmy, broń).
Pamiętajmy o Tych, którzy zachowali wiarę w odrodzenie naszego państwa, za tę wielką sprawę walczyli i ginęli.

 • Święto Niepodległości w „małej szkole”

Z okazji obchodów NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI w dniu 10 listopada br.uczniowie kl. IIIb zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pt. „NASZA NIEPODLEGŁA”.
Młodzi artyści przedstawili fakty historyczne w oprawie  pięknie wyrecytowanej poezji, którą bogato przeplatali pieśniami i piosenkami patriotycznymi i żołnierskimi. Widzowie wtórowali w śpiewie znanych i popularnych piosenek.
Na zakończenie uroczystości nastąpiło ogłoszenie rozwiązania szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem „ZDROWE ODŻYWIANIE – ZDROWE DZIECI”. Pan dyrektor M. Wudarczyk wręczył dyplomy i nagrody książkowe .

 • Omnibus 2015

Dnia 18 listopada 2015r. odbył się V Gminny Konkurs Wiedzy „OMNIBUS 2015” zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Sońsku i filię Świetlicy w Gąsocinie. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas VI Szkół Podstawowych z Gminy Sońsk. Quiz składał się z trzech etapów, a pytania obejmowały różne dziedziny wiedzy zarówno szkolnej, jak i ogólnej. Naszą szkołę reprezentowało sześcioro uczniów z klas: VIA i VIB. Za zmagania otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 • Warsztaty „Szanuj zdrowie, ratuj życie”

Dnia 17 listopada 2015r. uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w warsztatach na temat: „Szanuj zdrowie, ratuj życie” z zakresu profilaktyki uzależnień i nauki pierwszej pomocy przedmedycznej. W pierwszej części spotkania uczestnicy poznali zagrożenia związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy. Poruszony został również temat uzależnienia od Internetu oraz problem cyberprzemocy. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali prelegenta i zadawali pytania, mając tym samym okazję zweryfikować swoją wiedzę na temat ryzykownych zachowań. Następnie ratownik medyczny uczył, jak udzielać pierwszej pomocy i pokazywał wszystkie omawiane czynności. Prawie każdy chciał poćwiczyć na fantomie nowo zdobytą wiedzę oraz sprawdzić, jak działa defibrylator. Dzięki temu spotkaniu dzieci przekonały się, jak ważna jest znajomość zasad i odwaga przy udzielaniu pierwszej pomocy.


 • Nawiedzenie cudownego obrazu Najświętszej Matki Jasnogórskiej w Sońsku    

W dniach 4-5 listopada 2015r. nasza sońska parafia przeżywała wyjątkowe wydarzenie. Gościliśmy Matkę Najświętszą w kopii cudownego Jasnogórskiego obrazu. Wielu uczniów z naszej szkoły odegrało znaczącą rolę podczas  tych uroczystości. Najbardziej odpowiedzialne funkcje pełnili: poczet sztandarowy naszej szkoły,  dzieci zrzeszone w scholi „Promyczki” i asyście procesyjnej, ministranci oraz zuchy i harcerze. Wśród grup witających Jasnogórską Panią znalazła się także grupa uczniów z naszej szkoły. Schola włączyła się w oprawę muzyczną Mszy Świętej powitalnej oraz Mszy Świętej sprawowanej w intencji  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sońsku. Zuchy i harcerze pełnili warty przy obrazie Matki Bożej. Bardzo ważną posługę pełniły dzieci niosące dary ofiarne. Każda z wymienionych grup starała się jak najlepiej wypełnić powierzone im zadania. Z pewnością były to dla wszystkich niezapomniane przeżycia duchowe. Prawdopodobnie kolejne nawiedzenie Matki Bożej będzie miało miejsce za 30-40 lat. Ci, którzy obecnie uczęszczają do szkoły podstawowej, będą wówczas dorosłymi osobami. Warto więc zapamiętać te chwile, aby z należnym szacunkiem przygotować kolejne pokolenia na następną peregrynację obrazu Najświętszej Maryi Panny- Królowej Polski.

 

 • Pasowanie klas pierwszych 2015

Dnia 9 października 2015 r. w naszej szkole przyjęto do grona  uczniów  44 pierwszaków. Tego dnia  odbyło się uroczyste pasowanie  poprzedzone występami dzieci. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Pani Wójt – Marzena Ślubowska, Przewodniczący Rady Gminy Sońsk – Krzysztof  Nowicki oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Po uroczystości pierwszoklasiści  wraz z przybyłymi gośćmi zostali zaproszeni na słodki  poczęstunek.

 

 • Święto Pieczonego Ziemniaka 2015

Dnia 22 września 2015 r. uczniowie klas III a i III b wraz ze swoimi wychowawcami-  Grażyną Kolankowską i Katarzyną Drążek obchodzili Święto Pieczonego Ziemniaka. Miało to miejsce w „Gościnnej Zagrodzie” w miejscowości Kosmy – Pruszki u Państwa Zagrodzkich. Dzieci zaprzyjaźniły się ze zwierzętami , mieszkającymi w gospodarstwie agroturystycznym. Integrowali się ze sobą, uczestnicząc w rywalizacjach sportowych i tanecznych.  Konsumowali pyszne dania grillowe i z rusztu. Kultywowanie tradycji powitania jesieni  zapamiętają na długo.

 

 • Pielgrzymka do Rostkowa 2015

19 września bieżącego roku 45 osobowa grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w 33 Pielgrzymce Dzieci i Młodzieży do Rostkowa. Rostkowo, to miejsce urodzenia i pierwszych lat życia Świętego Stanisława Kostki, który jest Patronem dzieci i młodzieży oraz naszej Diecezji Płockiej. Najpierw udaliśmy się do kościoła parafialnego w Rostkowie, a następnie wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Świętej polowej, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Bp Piotr Libera. Młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na początku Eucharystii uroczyście wniosła krzyż, który będzie towarzyszył naszej płockiej młodzieży w Krakowie w lipcu 2016r. podczas Światowych Dni Młodzieży. Na te Dni przybędzie do Polski Ojciec Święty Franciszek. Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy pielgrzymki przekazywali sobie ten krzyż i uczyli się hymnu Światowych Dni Młodzieży. Każdy z uczestników otrzymał ikonę Świętego Stanisława Kostki i pamiątkowy znaczek, przypominający również o tym, że przez cały rok, wraz z całą Polską, mamy przygotowywać się do Światowych Dni Młodzieży.

 

 •  Widowisko historyczne „Sarnowa Góra 1920″

 

 •  Dni Chorągwi Mayowieckiej „Radom 2015″

 

 • Święto Mamy i Taty w Małej szkole

Jest taki jeden, szczególny dzień w roku, w którym nasze Kochane Mamy mają swoje święto. Uczniowie klasy I C uczcili ten dzień w sposób bardzo uroczysty i wyjątkowy. Zaprosili na szkolną uroczystość także Tatusiów, czyniąc to święto bardzo rodzinnym i ważnym. Pod kierunkiem wychowawczyni p. Anny Węgrodzkiej przygotowali przedstawienie pt. Majowa łąka pełna kwiatów. Dzieci w pięknych strojach, w odświętnie udekorowanej Sali, zrobiły na Mamach i Tatusiach wielkie wrażenie. Wszystko udało się znakomicie. Występ małych artystów, zadeklamowane wierszyki i wyśpiewane z serca piosenki oraz piękne życzenia ze zdjęciami dzieci zawarte w prezentacji multimedialnej wywołały u mam łzy autentycznego wzruszenia. Zrobione z miłością i ujmującą prostotą laurki z życzeniami, bukieciki pachnących konwalii oraz szczery uścisk ukochanej Mamy i Taty były wyrazem głębokiej miłości i podziękowania za to, że są, że kochają, i że są najlepsi na całym świecie. Na koniec wszystkie dzieci ze szkoły, nauczyciele i oczywiście zaproszone Mamy i Tatusiowie zostali obdarowani przez pierwszaków pięknie opakowanymi ciasteczkami korzennymi z życzeniami dla Mam.

Wszystkim Mamusiom i Tatusiom w dniu ich święta życzymy wszystkiego, co najlepsze, samych pogodnych dni, bez trosk i zmartwień, pociechy z dzieci oraz jak najwięcej wolnego czasu, który można spędzić z nimi.

 • Nasi uczniowie najlepsi w Diecezji

15 maja 2015r. w Szkole Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku odbył się finał XXI Diecezjalnego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych, którego tematem był „Ewangelista Łukasz i Jego Ewangelia”. Do tego konkursu przystąpiło 55 uczniów z naszej płockiej diecezji, wyłonionych w eliminacjach dekanalnych. Naszą szkołę i jednocześnie naszą parafię sońską oraz dekanat Ciechanów Wschód reprezentowała uczennica klasy VIb Karolina Wolniak. Podobnie jak w eliminacjach dekanalnych,  tak i w finale tego konkursu Karolinka okazała się najlepsza. Zdobywając maksymalną liczbę punktów zajęła I miejsce i otrzymała tytuł laureata. To nie jej pierwszy sukces w tego rodzaju konkursie biblijnym. Dwa lata temu zdobyła bowiem II miejsce w diecezji wykazując się wówczas bardzo dobrą znajomością księgi „Dziejów Apostolskich”. Ten niebywały sukces Karolinki jest z pewnością powodem do radości dla niej samej, dla jej rodziny, przygotowującej ją katechetki Wioletty Kaluszkiewicz i dla całej naszej społeczności szkolnej.

15 maja 2015r. został rozstrzygnięty Diecezjalny Konkurs Plastyczny dla Uczniów Klas Trzecich Szkół Podstawowych pt „Ewangelia według Świętego Łukasza widziana oczami dziecka”. W tym konkursie wzięli również udział uczniowie z naszej szkoły Julia Lewandowska i Jakub Pyzara z kl. IIIb. Spośród 130 prac nadesłanych z całej diecezji płockiej, 11 z nich zostało nagrodzonych, w tym praca Julii i Kuby. Obydwoje otrzymali wyróżnienia.

 • Przedstawienie profilaktyczne pt. „Na ratunek”

W naszym świecie coraz częściej spotykamy się z agresją, obojętnością, zakłamaniem i niesprawiedliwością, brakiem uczuć i zrozumienia, poczuciem krzywdy, lękiem, kultem sił i pieniądza. Agresja jest wszędzie. Na ekranie telewizorów, Internecie, nagłówkach gazet. Czyha na rogu ulicy, w domowym zaciszu, na szkolnym korytarzu, w naszych sercach i w naszych  głowach. Zbyt często młodzi ludzie, a nawet dzieci ulegają namowom spróbowania jak smakują papierosy, alkohol czy inne używki prowadzące do uzależnienia.

Przedstawienie profilaktyczne pt. „Na ratunek”, przygotowane pod kierunkiem p. Elżbiety Sobieraj   i p. Elżbiety Rokickiej, ukazywało wymienione problemy w sposób realistyczny i bajkowy. Prezentowane  zasady Kodeksu Ucznia uświadamiały jak należy się zachowywać, aby nie ranić innych.

 • Dzień Ziemi w Małej Szkole

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, którego celem jest promowanie postaw ekologicznych wśród ludzi. Obchodzone corocznie święto, ma przypominać nam wszystkim, że jesteśmy odpowiedzialni za świat w którym żyjemy.  Po raz pierwszy obchodzono ten dzień w Stanach Zjednoczonych w 1970 r. Natomiast w Polsce święto to obecne jest od 25 lat. Pierwszy raz obchodziliśmy je u nas w 1990 roku.

Również w naszej szkole świętowaliśmy Imieniny Ziemi. Uczniowie klasy I B pod kierunkiem p. Beaty Gąseckiej przygotowali apel, połączony z prezentacją multimedialną, który miał na celu uświadomienie dzieciom, że  każdy z nas jest mieszkańcem Ziemi, dlatego każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan.  Dzieci zapoznały się z tradycją obchodów Dnia Ziemi, przypomniały sobie, dlaczego i w jaki sposób należy chronić przyrodę oraz  jak zachowywać się obcując z nią. Nauczyły się również, jak postępować, aby zasłużyć na miano  Przyjaciela Ziemi.

 • Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika biblioteki szkolnej

Pasowanie uczniów klas I  – na czytelnika biblioteki szkolnej, odbyło się 31 kwietnia. Uczniowie klasy III b, pod kierunkiem p. Elżbiety Sobieraj przygotowali przedstawienie, w którym przebrani za „postaci z bajek” zapoznały  dzieci z zasadami korzystania  z biblioteki. Po uroczystym pasowaniu na czytelnika, każdy pierwszak  otrzymał pamiątkowy dyplom i zakładkę do książki, na której były wypisane „ prośby książki”.Na zakończenie apelu wręczone zostały wszystkie dyplomy i nagrody  uczniom,  wyróżnionym w  konkursach plastycznych: „Ja i mój miś”, „Barwy jesieni”. Dyplomy i wyróżnienia  otrzymali również uczniowie, którzy uzyskali dużą ilość punktów w konkursach – Olimpusek i Olimpusek z języka angielskiego. Gratulujemy.

 • Eliminacje do XXII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego dla Szkół Podstawowych

Dnia 4 marca bieżącego roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sońsku odbyły się dekanalne eliminacje do XXII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego dla Szkół Podstawowych.  Naszą szkołę reprezentowali: Karolina Wolniak- uczennica kl.     VI b i Dawid Wojdowski- uczeń kl. VI a.  Do tego konkursu przystąpiło 16 uczniów z ośmiu parafii dekanatu Ciechanów- Wschód. Konkurs przeprowadził  Ks. Dziekan Janusz Kochański. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test sprawdzający ich wiedzę z Ewangelii według Świętego Łukasza. I miejsce zajęła Karolina Wolniak i tym samym przeszła do finału diecezjalnego konkursu, który odbędzie się 15 maja b.r. w jednej ze szkół podstawowych w Płocku. Dawid Wojdowski zajął także wysoką lokatę – IV miejsce w dekanacie. Zarówno Karolinie, jak i Dawidowi składamy serdeczne gratulacje i jednocześnie życzymy zwyciężczyni udanego występu w konkursie finałowym.

 • Trzeci przegląd kolęd i pastorałek

19 grudnia 2014r. w „Małej  Szkole” odbył się III Przegląd Kolęd i Pastorałek. W tym przeglądzie wzięli udział uczniowie z klas I-III oraz schola dziecięca „Promyczki”.  Na tę uroczystość przybyli rodzice i bliscy znajomi uczniów. Każda klasa pod kierunkiem swoich wychowawców przygotowała i zaprezentowała dwa utwory. W wykonaniu dzieci można było usłyszeć siedemnaście bardziej lub mniej znanych kolęd i pastorałek. Wszyscy mali wykonawcy wyśpiewali z dziecięcym entuzjazmem, jak bardzo kochają Pana Jezusa i jak mocno wierzą, w to , co wydarzyło się ponad dwa tysiące lat temu w Betlejem. Każdy uczestnik przeglądu miał specjalnie przygotowane przebranie, które odzwierciedlało treść śpiewanego utworu. Niezwykle ważną rolę w tym przeglądzie odegrali uczniowie klasy IB Anetka Sobiepanek i Bartuś Tomczyk. Anetka była piękną i troskliwą Matką Bożą, a Bartuś opiekuńczym świętym Józefem. Ta uroczystość była dla wszystkich uczestników świetną okazją, by poczuć klimat zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały słodki upominek oraz dyplomy dla poszczególnych klas za udział w III Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Z pewnością było to udane przedsięwzięcie, a stało się tak dzięki wielkiemu zaangażowaniu występujących dzieci, ich rodziców, nauczycieli i pracowników „Małej Szkoły”. Organizatorem i koordynatorem imprezy była katechetka Wioletta Kaluszkiewicz.

 • Andrzejki w naszej szkole

Dnia 27.11.2014 w naszej szkole odbyły się andrzejki szkolne. Zabawa przebiegała w atmosferze wróżb i magii. Uczniowie klas IV- VI mogli wyczytać z kart, jaka czeka ich przyszłość, jak na imię będzie miała przyszła  sympatia, jaki zawód zdobędą w przyszłości i wiele innych ciekawych wróżb i konkursów. Największym jednak uznaniem i powodzeniem cieszył się zorganizowany  przez Samorząd Uczniowski konkurs taneczny. Wzięły w nich udział całe klasy naszej szkoły oraz pary. Jury konkursu wybrało:  I miejsce zajęła klasa IV B, II miejsce klasa VA, III miejsce klasy VI A i VI B. Najlepsze klasy otrzymają z rąk dyrektora szkoły pamiątkowe puchary. Wspólne zabawy sprawiły dzieciom wiele radości i z pewnością pozostaną na długo w ich pamięci.Wszyscyzadowoleni wrócili do domów pełni wiary, że spełni im się to, co wywróżyli sobie tego magicznego wieczoru.

 • Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w małej szkole

Dnia 10.10.14 r. w Małej Szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy II a ze swoją wychowawczynią Katarzyną Drążek. Na sali gimnastycznej zebrało się szanowne grono Nauczycieli, Dyrekcja oraz Pracownicy Obsługi. Cały program słowno-muzyczny przepełniony był wierszami i piosenkami o tematyce szkolnej. Uczniowie dziękowali za trud poniesiony w kształtowanie ich serc i umysłów oraz przepraszali za niewłaściwe zachowania. Zabrzmiało gromkie „Sto lat”. Wręczono też wszystkim gościom kwiaty. Na koniec głos zabrała Pani Dyrektor, która wręczyła nagrody pracownikom oświaty.

 • Pielgrzymka do Rostkowa

20 września 2014 r. odbyła się XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa, a więc miejsc związanych z życiem Patrona dzieci i młodzieży Świętego Stanisława Kostki. W tej pielgrzymce wzięli również udział uczniowie z naszej szkoły. Tego oto dnia, wczesnym rankiem, pojechaliśmy do Przasnysza. Tam  pomodliliśmy się i zwiedziliśmy kościół Św. Wojciecha, w którym Św. Stanisław Kostka przyjął chrzest.Na placu przed kościołem wysłuchaliśmy koncertu piosenek religijnych. Następnie  wyruszyliśmy do miejsca narodzin naszego patrona- do Rostkowa. Przeszliśmy szlak liczący 8 km. W Rostkowie wzięliśmy udział we Mszy Świętej polowej, której przewodniczył Biskup Płocki Piotr Libera. Pielgrzymka pozostawiła miłe wspomnienia. Naszą obecność upamiętniliśmy na fotografiach.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015